Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Turośń Kościelna  sprawdź informacje Na Mapie gminy Turośń Kościelna

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Turośń Kościelna.

Mapa Geoportal Turośń Kościelna

Dane urzędu

Urząd Gminy Turośń Kościelnaul. Białostocka 5Turośń Kościelna, 18-106

Tel: 85 7158000

Fax: 85 7158001

E-mail: sekretariat@turosnkoscielna.pl

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Turośń Kościelna: 2002112

Witryna: www.turosnkoscielna.pl

Władze lokalne: Wójt Grzegorz Jakućsekretariat@turosnkoscielna.pl

Gmina Turośń Kościelna w liczbach

Powierzchnia gminy Turośń Kościelna*

140 km2

814 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Turośń Kościelna*

6 524 mieszkańców

1432 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Turośń Kościelna*

47 mieszkańców na km2

1642 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Turośń Kościelna

Geoportal Turośń Kościelna prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Turośń Kościelna

Jak powstał Geoportal gminy Turośń Kościelna?

Geoportal Turośń Kościelna powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Turośń Kościelna, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Turośń Kościelna umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Turośń Kościelna

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Turośń Kościelna?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Turośń Kościelna;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Turośń Kościelna;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Turośń Kościelna;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Turośń Kościelna;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Turośni Kościelnej.
Informacje na Geoportalu Turośń Kościelna

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Turośń Kościelna?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Turośń Kościelna;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Turośń Kościelna;
 • Rejestr MPZP Turośń Kościelna;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Turośń Kościelna;
 • Mapa Topograficzna gminy Turośń Kościelna;
 • Mapa Solarna gminy Turośń Kościelna;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Turośń Kościelna;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Turośń Kościelna

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Turośń Kościelna?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Turośń Kościelna.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Turośń Kościelna łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Turośni Kościelnej. W zależności od wybranej kompozycji mapy Turośni Kościelnej zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Turośń Kościelna, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Turośń Kościelna oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Turośń Kościelna. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Turośni Kościelnej możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Turośni Kościelnej. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Turośń Kościelna. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Turośń Kościelna.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Turośni Kościelnej.

  Geoportal gminy Turośń Kościelna posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Turośń Kościelna. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Turośni Kościelnej sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Turośń Kościelna przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Turośni Kościelnej.

  W Geoportalu Turośń Kościelna przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Turośń Kościelna. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Turośni Kościelnej. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Turośń Kościelna zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Turośń Kościelna, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Turośń Kościelna oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Turośń Kościelna.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Turośń Kościelna. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Turośń Kościelna są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Turośń Kościelna podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Turośń Kościelna.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Turośni Kościelnej. W Geoportalu gminy Turośń Kościelna udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Turośni Kościelnej wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Turośń Kościelna.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Turośń Kościelna. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Turośń Kościelna dla mieszkańców

Geoportal Turośń Kościelna jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Turośń Kościelna. Na mapie Turośni Kościelnej sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Turośń Kościelna mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Turośń Kościelna. Korzystając z map Geoportalu gminy Turośń Kościelna w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Turośń Kościelna są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Turośń Kościelna dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Turośń Kościelna dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu